Perspol Pardubice

Hlavním cílem společnosti PERSPOL s.r.o. je uspokojování potřeb zákazníka v oblasti úklidových služeb na základě zajištění způsobilosti personálního, technického a materiálního zabezpečení všech vykonávaných činností pomocí zavedeného a certifikovaného systému ČSN EN ISO 9001: 2001.

Společnost PERSPOL s.r.o. chce profesionálním způsobem posílit pozici na trhu poskytováním služeb s důrazem na:

 • vysokou kvalitu svých služeb podle požadavků zákazníka
 • dodržování optimálních nákladů a finanční disciplíny
 • předcházení a zabránění ohrožování a poškozování lidského zdraví
 • prevenci rizik a stálé zlepšování pracovních podmínek

Požadujeme od všech zaměstnanců dodržování stanovených parametrů v oblasti jakosti a bezpečnosti práce při výkonu všech činností ve firmě.

Politika společnosti

Vedení společnosti PERSPOL s.r.o. se ztotožňuje s politikou, která by měla přinést především:

 • budování a upevňování vedoucí pozice v oboru úklidových služeb s cílem oslovit co nejšiřší okruh zákazníků
 • dosáhnout objemového a finančního růstu v jednotlivých oblastech svých činností
 • zajistit, aby firma byla vnímána všemi externími společnostmi jako specialista na úklidové práce
 • rozvíjet úroveň technologie jednotlivých činností za účelem zabezpečení jakosti služeb a zvyšování efektivnosti
 • rozvíjet odbornou kvalifikaci zaměstnanců, pracovních postupů, které povedou ke zvyšování spokojenosti zákazníků
 • zajištění odpovědného přístupu k životnímu prostředí včetně pracovních podmínek
 • zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracoviších
 • prosazování BOZP vedoucími pracovníky na všech jimi řízených úsecích a projednávání této oblasti se zaměstnanci

Vedení společnosti PERSPOL s.r.o. se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost zavedeného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a dalších kontrolních mechanizmů systému řízeni.

Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvojČistírna a prádelny

Čistírna, prádelna - Ikona

Pereme, čistíme a žehlíme pro hotely, firmy, penziony, ale i širokou veřejnost. Neplatíte za vaše praní příliš mnoho?

Přečerpávací stanice

Čistírna, prádelna - Ikona

Nabízíme periodickou službu rekonstrukce a údržby přečerpávacích stanic odpadních vod. Kompletní služby v oboru.