Čištění dochlazovacích jednotek


Údržba deskových výměníků tepla

Čištění dochlazovacích jednotek

Deskové výměníky tepla se používají v mnoha odvětvích průmyslu. Pokud má být jejich výkonnost udržena na maximální úrovni, je třeba provádět preventivní údržbu a monitorovat jejich stav. Včasné a pravidelné čištění zaručuje účinný přenos tepla a zároveň brání zanášení desek.

Faktory ovlivňující účinnost a provozní životnost výměníků tepla

1) Teplota

Vyšší provozní teplota a rychlé změny teplot urychlují opotřebení těsnění a jeho degradaci. Za těchto podmínek dochází k netěsnostem. Důslednou kontrolou zajistíme včasné zjištění těchto nedostatků. Dochází-li k prosakování za studena, je čas vyměnit těsnění.

2) Tlak

U procesů probíhajících za vyšších tlaků je zpravidla nutné častěji měnit těsnění, neboť vyšší tlak rovněž přispívá k jejich opotřebení a degradaci.

3) Stlačení

Těsnění jsou namáhána lokálním napětím už od prvního okamžiku instalace a stlačením deskami. Nevhodné zatížení na těsnění působí také během následného otevírání a zavírání výměníku, přičemž ztrácí pružnost a schopnost těsnit. Aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebení, je doporučeno používat jiné způsoby čištění, například chemické.

4) Chemické čištění

Špatná volba čisticího roztoku může postupem času narušit pryž. Proto je potřeba pozorně sledovat čisticí proces a výhradně používat čisticích roztoků doporučených výrobcem těsnění. Někteří dodavatelé čisticích roztoků přidávají do vody například ozón, který rozkládá pryž v těsněních.

Údržba prováděná pozdě nebo příliš často

Není vhodné čekat s údržbou až na okamžik, kdy se projeví jasné známky špatného stavu výměníků. Výměníky je třeba čistit dříve, než zanesení ovlivní jejich provozní vlastnosti. Na druhé straně příliš časté čištění může mít rovněž negativní vliv na produktivitu.

Jednejte včas! Oprava je vždy nákladnější než proaktivní údržba.

V pravidelných intervalech provádějte zkoušku těsnosti. Důsledně monitorujte stav zařízení. Pozorně sledujte funkci zařízení, zejména během uvádění do provozu, kdy může docházet k netěsnosti za studena.

Čistírna a prádelny

Čistírna, prádelna - Ikona

Pereme, čistíme a žehlíme pro hotely, firmy, penziony, ale i širokou veřejnost. Neplatíte za vaše praní příliš mnoho?

Přečerpávací stanice

Čistírna, prádelna - Ikona

Nabízíme periodickou službu rekonstrukce a údržby přečerpávacích stanic odpadních vod. Kompletní služby v oboru.